breadcrumbs_revolution_theme

Pravidla nakládání s osobními údaji1.Informace o Pizzatogo a historické zpracování


1.1.Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Pizza To Go spol. s r. o..


IČO:24802468, provozovna: Pizza To Go spol. s r. o.,Prusíkova 2577/16, 155 00 Praha 5.


1.2.Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů internetového rezervačního portálu www.pizzatogo.cz nebo mobilní aplikace Pizzatogo, kteří si zřídí uživatelský účet, zakoupí zboží v obchodě Pizzatogo, vytváří rezervaci v restauracích prostřednictvím internetového rezervačního portálu www.pizzatogo.cz nebo mobilní aplikace Pizzatogo, nebo v dalších případech, kdy uživatel přímo využívá služeb Pizzatogo nebo kontaktuje Pizzatogo za účelem navázání obchodní spolupráce (prostřednictví www.pizzatogo.cz nebo jinak) a zároveň poskytuje Pizzatogo své osobní údaje (např. odběr newsletteru, odeslání nezávazné poptávky) (dále jen „zákazník Pizzatogo“). V těchto případech Pizzatogo vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


1.3.Rezervaci, nákup či registraci na webových stránkách Pizzatogo mohou provádět pouze osoby starší 15 let.


1.4.Tato pravidla se v omezené míře uplatní také pro zákazníky restaurací, kteří vytváří rezervaci přímo v restauracích, mimo jiné prostřednictvím webových stránek restaurace používajících rezervační nástroje Pizzatogo, a jejichž osobní údaje Pizzatogo zpracovává v roli zpracovatele – poskytovatele služeb pro restauraci. Správcem osobních údajů je v těchto případech příslušná restaurace, která určuje účel a způsob nakládání s osobními údaji svých zákazníků. Úplný seznam restaurací naleznete na portálu Pizzatogo www.pizzatogo.cz nebo v mobilní aplikaci Pizzatogo (dále jen „restaurace“ a „zákazníci restaurací“).


1.5.Pro informace o tom, jak příslušná restaurace zpracovává osobní údaje svých hostů v roli správce osobních údajů, kontaktujte danou restauraci.


1.6.Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Pizzatogo je: Tel.: +420777779177


E-mail: info@pizzatogo.cz


1.7.Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.


1.8.Stávající zákazník Pizzatogo tímto výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že zpracování osobních údajů probíhalo ze strany Pizzatogo před datem účinnosti těchto pravidel ve srovnatelném rozsahu, pro obdobné účely a na základě obdobných právních titulů, jako jsou uvedeny v těchto pravidlech.


2.Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?


2.1.Registrace a správa zákaznického účtu Pizzatogo


2.2.Restu zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při vytvoření a správě uživatelského účtu Pizzatogo. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému zákaznickému profilu.


2.3.Zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě Vašeho zákaznického účtu. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého zákaznického účtu, a to údaj o pohlaví, výchozí město, oblíbené restaurace nebo datum narození, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu registrace, pro lepší zacílení nabídek zboží a poskytování kreditů nebo jiných výhod zákazníkům.


2.4.Nákup zboží v obchodě Pizzatogo


2.5. Pizzatogo zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete pro účely poptávky a realizace nákupu zboží v internetovém obchodě Pizzatogo, a to především voucherů. Pro tyto účely zpracováváme především Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (email a telefon) a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Právním titulem ke zpracování takto poskytnutých osobních údajů je plnění smlouvy; poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez nich není možné nákup realizovat.


2.6.Vyřízení rezervace v restauraci


2.7.Pro vyřízení Vaší rezervace zpracováváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (email a telefon). Zpracování údajů za účelem realizace Vašeho požadavku na rezervaci v tomto případě zahrnuje i předání těchto informací Vámi vybrané restauraci. Právním titulem ke zpracování poskytnutých osobních údajů je plnění smluvních ujednání mezi Vámi a Pizzatogo, které jsou obsaženy v obchodních podmínkách. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Pizzatogo vyřídit Vaši rezervaci. Pokud v rámci rezervace sami dobrovolně uvedete do poznámky jakékoli citlivé údaje, např. ohledně alergií na jídlo, nebo jiných zdravotních omezení, pak dochází ze strany Pizzatogo ke zpracování těchto údajů, a to výhradně pro účely vyřízení Vaší rezervace.


2.8.Předání Vašich osobních údajů restauraci a Vaše následná návštěva restaurace znamená, že daná restaurace se stává samostatným správcem osobních údajů a nese tak plnou odpovědnost za jejich další zpracování (viz čl. 1.4).


2.9.Zasílání nabídek zboží a služeb; odběr newsletteru


2.10.V případě, že nám udělíte svůj souhlas, bude Pizzatogo zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo výchozí město nebo oblíbené restaurace pro zasílání nabídek zboží a služeb Pizzatogo, jakož i další informace týkající se aktivit a nabídek restaurací. Právním důvodem ke zpracování Vašich údajů je udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas Pizzatogo udělujete v průběhu rezervace, nákupu v obchodě nebo registrace na webových stránkách Pizzatogo, případně později v nastavení Vašeho zákaznického účtu.


2.11.K odběru elektronických newsletterů se také můžete kdykoli přihlásit vyplněním Vašich kontaktních údajů (email) na webových stránkách Pizzatogo a zaškrtnutím příslušného pole.


2.12.Pokud jste učinili rezervaci přímo u restaurace, na jejím webu, včetně případů, kdy restaurace na svém webu využívá rezervační nástroj Pizzatogo, nebo jste jí předali své osobní údaje přímo při Vaší návštěvě, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté restauraci využity restaurací k zasílání vlastních obchodních sdělení. Obchodní sdělení mohou být na pokyn restaurace zasílána pomocí nástrojů Pizzatogo. Rozsah a podmínky zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely určuje příslušná restaurace (viz čl. 1.5).


2.13.Zákaznická linka Pizzatogo


2.14. Pizzatogo provozuje zákaznickou linku určenou jak pro existující, tak potencionální zákazníky Pizzatogo, případně restaurací (dále jen „volající“). Účelem zákaznické linky je zejména zkvalitňování služeb, přijímání a realizace požadavků volajících. Pro tyto účely dochází ke zpracování osobních údajů (zejména jméno, příjmení, emailová adresa a/nebo telefonní číslo) a dalších informací, které volající poskytne. Hovory mohou být nahrávány, o čemž je volající předem informován. Ke zpracování, uchování či nahrávání osobních údajů ze strany Pizzatogo dochází zpravidla na základě oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu, v závislosti na druhu požadavku volajícího. Pokud si nepřejete, aby byl hovor nahráván, využijte jiných komunikačních prostředků pro kontaktování Pizzatogo. Pokud je to z povahy věci k vyřízení Vašeho požadavku nutné, mohou být poskytnuté osobní údaje dále předány, zejména restauraci.


2.15.Osobní údaje pro účely jednání o smlouvě


2.16.Pokud v rámci kontaktování Pizzatogo za účelem navázání obchodní spolupráce s Pizzatogo uvedete svoje osobní údaje (v případě poptávky našich služeb a produktů se typicky jedná o jméno, příjmení, emailovou adresa a/nebo telefonní číslo a další informace, např. název, sídlo a IČ poptávajícího, poptávaný produkt Pizzatogo), budeme je zpracovávat pro účely jednání o smlouvě.


2.17.Osobní údaje získané prostřednictvím sociálních sítí


2.18.Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete sociální síť Facebook, umožníte Pizzatogo také přístup k Vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.


2.19.Osobní údaje získané prostřednictvím cookies


2.20. Pizzatogo používá na svých webových stránkách cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení reklam a optimalizaci nabídky produktů a služeb Pizzatogo, sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace o tom, jaké cookies používáme, jak je můžete spravovat a jakým způsobem údaje získané z cookies využíváme, naleznete v Podmínkách využívání cookies.


2.21.Osobní údaje třetích osob


2.22.Pokud v rámci rezervace, hodnocení restaurace, volání na zákaznickou linku, nebo jiným způsobem uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby k takovému zveřejnění osobních údajů udělily svůj souhlas. Zároveň odpovídáte za to, že se takové třetí osoby seznámily s těmito pravidly nakládání s osobními údaji, včetně kontaktních údajů na Pizzatogo uvedených níže.


3.Další způsoby a účely zpracovávání dat, včetně osobních údajů


3.1.K propagaci restaurací nebo Pizzatogo může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s Vaším jménem a příjmením nebo uživatelským jménem, případně fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, který udělíte při potvrzení uveřejnění recenze.


Zároveň s udělením souhlasu k využití Vašich osobních údajů v rámci uveřejnění recenze dáváte Pizzatogo souhlas s časově neomezeným užíváním recenze v podobě uveřejnění na internetovém rezervačním portálu www.pizzatogo.cz nebo v mobilní aplikaci Pizzatogo a zpřístupněním ostatním zákazníkům Pizzatogo, s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. Pizzatogo je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám. Detailní přehled práv k recenzi naleznete v Obchodních podmínkách zde.


3.2.V případě, že máte tuto funkci aktivní, můžeme Vám zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek nebo aplikace Pizzatogo. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek, nebo nastavením aplikace Pizzatogo. Změnu nastavení lze provést kdykoli ve Vašem prohlížeči nebo v nastavení aplikace.


4.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů


4.1.V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením Vašeho souhlasu (např. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Pizzatogo na e-mailové adrese info@pizzatogo.cz, nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.


4.2.V případě emailových obchodních sdělení můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.


4.3.Informace o tom, jak odvolat souhlas s ukládáním cookies, resp. jak zakázat jejich ukládání ve Vašem prohlížeči, naleznete v Podmínkách využívání cookies zde.


4.4.Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů na zákaznické lince Pizzatogo zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.


4.2.Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.


5.Kdo má přístup k údajům?


5.1.V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Pizzatogo, a dále restauracemi, které jste skutečně navštívili nebo jste u nich přímo učinili rezervaci (viz čl. 1.4). Veškeré osoby v Pizzatogo mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Pizzatogo.


5.2.Restu dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Pizzatogo pro účely a způsobem, které Pizzatogo stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Pizzatogo využívá, patří společnosti poskytující nástroje pro online marketing, analýzu a testování webových stránek a mobilních aplikací, společnosti poskytující emailingové nástroje, dodavatelé hostingových a cloudových služeb nebo poskytovatelé řešení pro telefonickou komunikaci se zákazníky.


6.Jak dlouho údaje zpracováváme?


6.1.Při vyřizování rezervací zpracovává Pizzatogo související osobní údaje po dobu 44 dnů ode dne, kdy došlo k návštěvě restaurace na základě rezervace. V případě registrovaných uživatelů jsou osobní údaje týkající se vyřizovaných rezervací uchovávány po celou dobu platnosti registrace.


6.2.Při nákupu v obchodě Pizzatogo jsou související osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem plnění příslušné kupní smlouvy, popř. také po skončení smlouvy, pokud je to nutné pro vypořádání vzájemných práv a povinností. V případě, kdy důvodně hrozí zahájení soudního či jiného řízení, mohou být údaje uchovávány po dobu trvání promlčecích lhůt (s přihlédnutím ke skutečnosti, že žaloba může být doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí doby). Delší potřeba uchovávání některých osobních údajů (např. údaje obsažené v účetních dokladech) může vyplývat z právních předpisů, zejména z daňových a účetních předpisů.


6.3.V případě osobních údajů, které zpracovává Pizzatogo pro restaurace jako zpracovatel (viz čl. 1.4), mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi Pizzatogo a příslušnou restaurací. V takovém případě předá Pizzatogo veškeré osobní údaje restauraci a uložené kopie zlikviduje. Za další zpracování osobních údajů odpovídá pouze restaurace.


6.4.Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. V případě, že uplyne 13 měsíců od zaslání posledního obchodního sdělení, Pizzatogo automaticky další zasílání zastaví. Po uplynutí předmětné doby Pizzatogo veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).


6.5.Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům cookies naleznete v Podmínkách využívání cookies.


6.6.Údaje získané při využití zákaznické linky využíváme pouze po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku, nejdéle po dobu 6 měsíců, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).


6.7.Údaje získané v rámci Vašeho hodnocení restaurace zveřejněného na webových stránkách Pizzatogo nebo v mobilní aplikaci Pizzatogo, zpracovává Pizzatogo po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely hodnocení restaurace. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách Pizzatogo v anonymní podobě.


6.8.V případě jednání o smlouvě týkající se navázání obchodní spolupráce využíváme údaje po dobu potřebnou k jednání o navázání spolupráce, nejdéle po dobu 5 let od navázání kontaktu, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).


6.9.Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Pizzatogo pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je Pizzatogo vázáno.


7.Jaká jsou Vaše další práva podle GDPR (čl. 15 – 21)?


7.1.V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Pizzatogo – v postavení správce – se můžete obrátit na Pizzatogo s následujícími požadavky:


Přístup k údajům, které jste poskytli Pizzatogo, ať již v průběhu rezervace, registrace nebo nákupu v obchodě Pizzatogo. V případě uplatnění tohoto práva Vám Pizzatogo potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.


Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Pizzatogo správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup a řádně vést váš členský účet.


Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Pizzatogo zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.


Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Pizzatogo nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Pizzatogo Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.


Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu od Pizzatogo k jinému subjektu, kdy Pizzatogo předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.


7.2.Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.


8.Bezpečnost osobních údajů


8.1. Pizzatogo dbá na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. Pizzatogo klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.


8.2.Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Pizzatogo pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.


9.Kontakt


9.1.S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo za účelem uplatnění svých práv dle čl. 7 těchto pravidel se můžete obracet na Pizzatogo e-mailem na adresu info@pizzatogo.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 775 529, nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 1.6).


10.Účinnost


10.1.Tato pravidla nakládání s osobnímu údaji jsou účinná od 1. 1. 2020.